רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 18 ביוני 2017

שבוע פרשת שלח תשע"ז האם נוכל לשכוח אותך?

מאת בא חשבון

מכינוס לקינות הלכנו, ממכתב למכתב, מאמת לשקר ומשקר לאמת וחוזרין חלילה, על הר
גבוה עלינו ובחדא מחתא ירוד ירדנו, כל השבוע היינו על רולר-קאוסטר, יעלו הרים
ירדו בקעות.

ראשי ישיבה בארה"ב לראשי ישיבה בארה"ק, אלו לאלו שואלים, אלו לאלו כותבים, יש
גיוס או אין גיוס, אשכנזים מתמרמרים על הספרדים, והספרדים מעוררים את
האשכנזים, עוד מכתב נכתב ונחתם, ובן שעה יש מכתב נגדי עם הכחשה, הבהרה, אזהרה.

הולכים אל בארקליס או לא, אדמורי ברוקלין שואלין ותמהין זה לזה, איה מקום
כבודינו, הלנו אתם או לצרינו, נשתתף בצערן של ירושלים או נשב בביתינו.
שוב כותבים מכתבים מהכא להתם ומהתם להכא, שלחו מתם אחינו שבגולה צאו והפגינו,
ובן שעה כותבים מסלבודקא לבלגיה שב ואל תעשה עדיף, ואנו אנה אנו באים?

הכינוס התחיל, ההצלחה עולה משעה לשעה, מדקה לדקה ומרגע לרגע, רבנים מגיעים,
זקנים עם נערים יושבים באצטדיון על האיצטבאות וצופים על הסקרינים ובין
הבינקלורים, עוד אדמור מגיע, עוד רבי חולץ את הפלץ,מראה פנים שוחקות מול
המצלמה, ועוד רב עולה על הדוכן, השיא הגיע הרבי מבלגיה עם בגדי שבת משתתף,
נצחון סוחף.

הדרשות מתקדמות, בוכים ומוחים, דרשן מבורו פרק, ודרשן מבני ברק, נואם
מארגנטינה ושוב נואם ע"י הוק-אפ מירושלים עיה"ק, ציון במר תבכה וירושלים תתן
קולה, המשגיח הקטן עולה לגדולה ונעשה ראש ישיבה בין לילה ליום, בו בלילה מוליד
שמות חדשות לבחורי חמד שנשבו ונאסרו ונסחפו, הקהל מילל ואנשי מעשה מתעוררים,
הצלחנו!

ויהי ממחרת, מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, שקור שקרנו, הראש ישיבה כותב להאדמו"ר
שנכתר זה עכשיו מחדש, אין כאן לא רחמים ולא אסולין, לא גיוס ולא צבא, לא דובים
ולא יער, אבל יש כאן משגיח קטן, שעל פי הבחורים העיפם מהישיבה, מבכה בדמעות
שליש על אבדן בחוריו, ושוב יש לנו מכתבים רצוא ושוב, הרצים יוצאים דחופים זה
מכחיש וזה משקר, אלו בנצחנימו ואלו ברצחנימו, ואנו אין לנו על מי להישען.

הבוקר אור, דער בלאט הידוע לשמצה זה רבות בשנים פושט טלפים בשוק, ועוד גל של
מכתבים מגיעים מכל הצדדים, הפעם זה באמעריקא גופא, גלי וואטצאפ רועדים שוב
ושוב, כאב מצחיק לזה וצחוק מכאיב לאחר, אם השתתפת בהכינוס אתה מעלה חיוך ובת
שחוק, ואם השתתפת בקינות אתה בוכה ובושה, ואם אתה הרב יהודה רבי אתה שמח
ששמואל ווידער נכנס תחתיך בין שיני הלצים, זה חליפתך וזה כפרתך.

מהו האמת, יש גיוס ואין פיוס, או ההיפך אמת? מי יודע, כולנו נבוכים, כולנו
מטושטשים וכולנו מחכים על גל של מכתבים של השבוע הבאה, פרשת קורח אתה הבא
בתור, תחליף את פרשת שלח ונראה אם תוכל ליקח את מקומו בהסטוריה.

א גוט שבת

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה